Lisans ve Önlisans Programları Ortak Zorunlu Dersleri

ORTAK ZORUNLU DERSLER

( EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA )

 

 

TÜRK DİLİ I

Dersin Adı – Ders Kodu TÜRK DİLİ I – TDL110102
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ortak Zorunlu
Dersi Verenler Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
Dersin Koordinatörü Okutman Mukadder GEZEN
Dersin İçeriği Bu ders; Dilin Tanımı ve İşlevi,Türk Dili’nin Tarihi Dönemleri,Yeryüzündeki Diller,Türkçe’nin Tarihi Süreçte Gelişen Kolları,Yazılı Anlatım: Kompozisyon,Türk Dili’nin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları,Eski Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri,Konuşma Dili – Yazı Dili,”Türkçe Zengin Bir Dil midir?”,Türklerin Kullandığı Alfabeler,Ses ve Ses Olayları,Başlıca Yazım Kuralları,Şekil Bilgisi,Yeni Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri; konularını içermektedir.

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Dersin Adı – Ders Kodu ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I – ATA110108
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ortak Zorunlu
Dersi Verenler Prof.Dr. Vahdettin ENGİN
Dersin Koordinatörü Okutman Mukadder GEZEN
Dersin İçeriği Bu ders; 19. Yüzyıl Dünyasındaki Gelişmeler ve Değişim,19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Çabaları,Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet ve Anayasacılık Hareketleri,II. Abdülhamid Dönemi Modernleşmesi,II. Meşrutiyete Giden Yol, Muhalefet Hareketleri, İttihat ve Terakki,Ülke İçin Aranan Kurtuluş Çareleri: Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık,Savaş Dönemi: Trabulusgarp-Balkan-Birinci Dünya Savaşları,Mondros Mütarekesi, İşgaller, Mustafa Kemal Paşa ve Kurtuluş Savaşı’nın Planlanması,Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ,Türkiye’nin Stratejik Konuları,Türk – Ermeni İlişkileri, Türk – Yunan İlişkileri,TBMM’nin Kuruluşu,Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney Cepheleri,Zararlı Cemiyetler ; konularını içermektedir.

 

 

İNGİLİZCE I – LİSANS

Dersin Adı – Ders Kodu İNGİLİZCE I – İNG110116
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ortak Zorunlu
Dersi Verenler Okutman Barış GÜNAY
Dersin İçeriği Bu ders; “My Life (Kendini ve aile bireylerini anlatma) (Geniş zaman ve kullanımı)” ,”My Life (Kendini ve aile bireylerini anlatma) (Geniş zaman ve kullanımı)” ,”Places (Sık zaman geçirilen yerlerin tarifi) (Sahiplik fiili ve kullanımı)” ,”Places (Sık zaman geçirilen yerlerin tarifi) (Sahiplik fiili ve kullanımı)” ,”Free Time (Boş Zamanlarda yapılan faaliyetler) (Geniş Zaman kullanımı ve soru cümleleri oluşturma)” ,”Free Time (Boş Zamanlarda yapılan faaliyetler) (Geniş Zaman kullanımı ve soru cümleleri oluşturma)” ,”History (Önemli tarihi olayların tarif edilmesi) (Geçmiş Zaman ve kullanımı)” ,”History (Önemli tarihi olayların tarif edilmesi) (Geçmiş Zaman ve kullanımı)” ,”Home (Evi, odaları ve eşyaları tarif etme) (Yer yön edatları)” ,”Home (Evi, odaları ve eşyaları tarif etme) (Yer yön edatları)” ,”Holidays (Tatil Planlarını anlatma) (Geçmiş Zaman ve zaman edatları)” ,”Holidays (Tatil Planlarını anlatma) (Geçmiş Zaman ve zaman edatları)” ,”Technology (Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi) (Kipler, -ebilmek kipinin kullanımı)” ,”Technology (Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi) (Kipler, -ebilmek kipinin kullanımı)” ; konularını içermektedir.

 

 

İNGİLİZCE I – ÖN LİSANS

Dersin Adı – Ders Kodu İNGİLİZCE I – İNG110109
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Ortak Zorunlu
Dersi Verenler Okutman Barış GÜNAY
Dersin İçeriği Bu ders; Derse Giriş,To be fiili ve Çekimlenmesi,To be fiili ve Çekimlenmesi,To be fiili ve Çekimlenmesi ve Soru Sorma,Kişi Zamirleri,İyelik sıfatları ve Kullanımı,Sahiplik bildiren fiillerin kullanımı,Geniş Zaman ve Kullanımı,Geniş Zaman ve Kullanımı,Geniş Zaman ve Kullanımı/Soru Sorma ve Cevap Verme,Şimdiki Zaman,Şimdiki Zaman,Gelecek Zaman ve Kullanımı,Gelecek Zaman ve Kullanımı; konularını içermektedir.