Arama

Hoşgeldiniz.     TEL: 444 85 44     Takip Ediniz:

Image Alt

Genel

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları açılması ile birinci

ORTAK ZORUNLU DERSLER ( EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA )     TÜRK DİLİ I Dersin Adı – Ders Kodu TÜRK DİLİ I – TDL110102 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Ortak Zorunlu Dersi Verenler Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN Dersin Koordinatörü Okutman Mukadder GEZEN Dersin İçeriği Bu ders; Dilin Tanımı ve İşlevi,Türk Dili’nin Tarihi

AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I Dersin Adı AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I Dersin Kodu DEN106579 , DHF106579 , ISM106577 , TP106577 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Verenler Öğr.Gör. Mehmet SAYLIK Dersin Amacı Tıbbi Meslek İngilizce’nin temel yapı ve kelimelerini öğretip, öğrencilerin mesleki ve akademik araştırmalarını yapmaya destek vermektir.   AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II Dersin Adı AKADEMİK

Öğrenci İşlemleri / Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Uzaktan öğretim programlarında verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Üniversitemiz senatosunca onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.)

UZEM SINAV YÖNETMELİĞİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME Dayanak MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.   Uzaktan Eğitim Merkezi ara sınav ve mazeret sınavlarımız online olarak gözetimsiz ortamda yapılmaktadır. Genel sınavlar ile bütünleme sınavlarımız