Dünya’da ve Türkiye’de gerçekleşen sağlık sektöründeki gelişmelerle birlikte, ülkemiz sağlık sektörü sürekli büyüyen, gelişen ve rekabetin arttığı bir sektör haline gelmiştir. Bu sebeple sektörel problemlere daha etkili, verimli ve yenilikçi çözüm önerileri getirebilecek sağlık yöneticilerine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

                Sağlık hizmetleri, ikamesi olmaması, talebin tesadüfi olarak ortaya çıkması, pahalılığı ve sürekli değişip gelişen teknoloji ile entegre çalışması sebebiyle sağlık hizmetleri yönetimine olan ihtiyaç günümüzde var olduğu gibi gelecekte de varlığını sürdürecektir.  Sağlık kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak görev yapacak olan kişilerin kesinlikle “Sağlık Yönetimi” eğitimi almaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra Sağlık Yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen bireyler için de lisansüstü programları mevcuttur. Üniversitemiz, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Öğretim Programı ile öğrencilerin gerek yerel ve bölgesel, gerekse ulusal ve uluslar arası düzeyde mesleki becerilerle donanmaları hedeflenmektedir. Özetle program öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarını karşılama noktasında esnek bir yapıyla donatılmış ve tasarlanmıştır.